RON-Metro-Network

 

Vår RON produkt går genomgående på alla våra sajter Metro, MetroMode och Metrojobb på alla våra standard-annonspositioner/placeringar: Panorama, TWS, Rektangel och Mobil Panorama.

DEADLINES

Material ska vara oss tillhanda senast 3 arbetsdagar före publicering för att vi ska kunna garantera att kampanjer kommer upp i tid och säkerställa leveransen.

Frågor och materialet mejlas till es.or1508692273tem@s1508692273noita1508692273repod1508692273a1508692273 inkludera gärna din säljkontakt i mejltråden.

 

VIKTIGT OM SAMTLIGA FORMAT

 

Banners med en vit eller väldigt ljus bakgrund måste ha en solid mörk minst 1 px border.
Vi rekommenderar inte användning av flash.
HTML5 material hostas inte av Metro, banner måste levereras som tredjepartsskript.
Autostart av ljud är inte tillåtet. 

Annonsmaterialet kan bestå av bildfiler (GIF/JPG/PNG) och i vissa fall skript.
Länkar öppnas i ett nytt fönster.
Metro Nordic AB använder sig av adservern ADTECH.

Vi rekommenderar alla annonsörer att följa IAB Sveriges ”Creative Guidelines” i största möjliga utsträckning.

 

FORMAT OCH MAX-VIKTER

 • – Panorama / Rektangel: 980×240, maxvikt 200 kB. Filformat: GIF, JPG, PNG, HTML5-skript / tredjepartsskript
 • – Panorama 728×180, maxvikt 125 kB. Filformat: GIF, JPG, PNG
 • – TWS: 250×360, maxvikt 200 kB. Filformat: GIF, JPG, PNG, HTML5-skript / tredjepartsskript
 • – Mobil Panorama L / Interstitial: 320×320, maxvikt 150 kB. Filformat: GIF, JPG, PNG, HTML5-skript / tredjepartsskript
page1image13192
 
Innan våra annonser publiceras testar vi dem i vårt valideringsprogram Advalidation. Där kan vi utläsa vikt, CPU, vilka externa resurser som laddas in m.m. Vi ber er följa riktlinjerna i denna materialspecifikation. 
 
 
 
 

ALLMÄNNA GUIDELINES OCH SPECIFIKATIONER

GUIDELINES TILL SKAPANDE AV BILD-BANNERS

Det finns inga särskilda krav på banners av bildfiler som GIF, JPG och PNG. Dimension och maxvikt bör ej överskridas. 

 

VIKTIGT ANGÅENDE HTML5 MATERIAL

Metro hostar inte råmaterialet till HTML5-banners, dvs. bildfiler etc. Banners hostas på annat håll och kund ombedes leverera ett tredjepartsscript till Metro. Både standardformat och expanderande banners går att köra med tredjepartsscript i vilka det ligger HTML5-material.

Skicka skriptet till es.or1508692273tem@s1508692273noita1508692273repod1508692273a1508692273 i god tid innan start för att testköra formatet.

 

BYGGA MATERIAL POLITE (EX. STREAMA VIDEO, HÖGUPPLÖSTA BILDER M.M.)

Vid tunga resurser som ska laddas in på en banner såsom video, högupplösta bilder och dylikt vill vi att ni bygger ert material polite så att dessa tyngre vikter laddas in efter sajten, d.v.s. after onload.

Observera att vår maxvikt på formatet (som ni finner ovan) är den vikt som är ok att laddas in initialt och prior to onload, resterande vikt ska laddas in sekundärt. Definitionen av att bygga polite betyder att den tyngre filen alltså laddas in after onload och då tar hänsyn till uppladdningen av sajten. Vi har satt denna gräns/marker vid 4,5 sekunder och därefter kan den tyngre vikten laddas in, efter marker är maxvikt upp till 1000 kB ok. Detta för att vi vill undvika att material kan påverkar sajten till att ladda långsamt. 

 

VIDEO I ANNONSER DESKTOP

 • Dimension: 980×240 eller 250×360  
 • Format: HTML5 som hostas på annat håll, leverera som tredjepartsskript. Alternativt SWF länkad till FLV.
 • Maxvikt: 200 kB 
 • Framerate: 24 fps 

 • Codec: ON2 VP6, eller H263 

 • Ljud: Endast tillåtet vid användarinteraktion (klick/mouse-over) 

 • Maxvikt FLV: 500 kB 
Preroll (video) 
Preroll är annons i samband med webbtv/video. Möjligheten finns att köra pre- och postrolls, alltså innan samt efter själva video content. Vi kan komma att köra 2 annonsörer om Ni har restriktioner gällande detta meddela oss. 

 • Filformat: MOV, MP4, MPG, WMV eller AVI (inte FLV) 

 • Film kvalitet: SD 

 • Datarate: 2,95 Mbit/s 

 • Framerate: 25 

 • Maxvikt: 5 MB 

 • Format: 16:9 

 • Filmlängd: max 15 sekunder

 • Upplösning: Minst 640×360 (16:9) 

 • OBS: Inga brevlådor. Inga svarta start – och slutbilder VIDEO I ANNONSER MOBILT

 • Dimension: 320×320
 • Bildformat: jpeg, gif eller png
 • Format: HTML5 som hostas på annat håll, leverera som tredjepartsskript
 • Det måste finnas utrymme för videon in bannern, menat att det måste vara en ”frame” för vår möjlighet att implementera bannern.
 • Maxvikt: 1 MB 

 • Filformat: mp4 och/eller WEBM
 • Filmlängd: 10 sekunder
 • Ljud: Endast tillåtet vid användarinteraktion (klick/mouse-over) 


 

SPECIFIKA GUIDELINES FÖR VÅRA MOBILFORMAT

MOBILANNONSER

Annonserna måste vara i GIF, JPG, PNG, HTML5-skript eller tredjepartsskript. Animerade GIF-annonser är tillåtna.

 • Format 320×320, maxvikt 150 kB 

 • Länka till en landningssida som är anpassad för att visas i mobiltelefoner.
 • Banners med en vit eller väldigt ljus bakgrund måste ha en solid mörk minst 1 px border.


ANIMERAD GIF

Vi rekommenderar att annonsbudskapet framgår i .gif-filens första frame eftersom en del äldre versioner av Android har problem med animationer.   

 

ANVÄNDNING AV FLASH ANNONSER

I och med att allt fler browsers inte laddar och visar automatiskt utan användarens aktiva godkännande bör annonsörer vara mycket restriktiva med användning av SWF/flash i banners. Om annonsör ändå avser leverera flash-banner bör ni tänka på följande 

Guidelines till skapande av flash-banners

 • Max framerate: 18 fps 

 • Komplexiteten av bilder, gradienter, långsamma animeringar och detaljerade rörliga element kan påverka antalet beräkningar användarens processor måste utföra för varje frame.  Ta därför hänsyn till CPU-användningen.
 • CPU-intensiva annonser försämrar sajters prestanda.
 • Vi hanterar flashversion 8 till 10 och AS2, för att producera material i AS3 behövs en AS3 clickTAG och denna måste testas innan stat av kampanj.
 • Ladda inte externa resurser i annonserna utan överenskommelse med Metro. 

 • Ljud i annons får inte starta automatiskt  eller vid mouse over, måste klickstartas av användaren.
 • Annonser med vit eller väldigt ljus bakgrundsfärg måste ges en ram .

 • Över hela annonsens yta ska en knapp läggas med följande kod: 


on (release) { getURL(_root.clickTAG, ‘_blank’); } 


 • Använd färre animationer baserade på matematiska beräkningar i Action Script. 

 • Ta bort onödiga keyframes från animationen och använd Tween-funktionen istället 
för ”frame-for-frame” animation. 

 • Sänk framerate, d.v.s. antalet bildrutor per sekund. 

 • Minimera användningen av gradienter, transparens, masker och animeringar.
 • Bildobjekt som används mer än en gång i filmen bör omvandlas till symboler. 
Symboler sparas i filen en gång och används igen senare. Det kan minska filstorleken och CPU-användning. 

 • Begränsa förändringar mellan varje keyframe.
 • Minimera informationen som lagras i bannerns första frames. Lägg om möjligt tung logik senare i filmen. 

 • Funktioner som aktiveras av användaren är att föredra.
 • Undvik onödiga timer-funktioner och loopar. Detta är de största problemen när det gäller CPU-användning. 

 • Solida linjer kräver mindre minne än prickade/streckade linjer eller penselverktyget. 

 • Gruppera objektet och gör gemensamma anrop till hela gruppen. 

 • Minimera antalet typsnitt. 

 • Använd vektorgrafik istället för pixelgrafik. 

 • Optimera vektorgrafik. Välj Modify – Smooth, Straighten eller Optimize för att dra ner antalet vektorpunkter.

 

<< Tillbaka till alla materialspecifikationer