Studera – Kommunicera direkt med morgondagens studenter

Studera är Metros studietidning som vänder sig till alla som ska söka eftergymnasial utbildning, i Sverige eller utomlands. Syftet med Studera är att informera, inspirera och guida unga människor i deras framtida studie- och karriärval.
Tidningen speglar nyheter inom utbildning, tar upp aktuella händelser inom studievärlden, guidar i valet av utbildning, ger en bild av skillnaden mellan olika typer av studier, ger en inblick i hur det är att befinna sig i studie världen samt lyfter branscher där det finns goda jobbmöjligheter efter avslutad utbildning.