Metro ger vid två tillfällen i juli månad, ut ett mer exklusivt sommarnummer av tidningen i Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund.  Utgåvan har fokus på trender, aktualiteten, tips och vad som händer i respektive stad under sommaren.

Precis som ordinarie Metro är målgruppen de aktiva och urbana storstadsmänniskorna där vi även adderat en dimension för de icke- bofasta läsarna som är på  sommar- semester i våra tre största städer. För att göra utgåvorna extra attraktiva, både för läsarna såväl som för annonsörerna, trycks tidningarna på en högre pappers-kvalitet än ordinarie Metro.

Tidningen distribueras även där våra läsare befinner sig, via utomhusställ och handutdelare på gågator, torg, restauranger, caféer och parker.

Ladda ner säljbladet här.