Sampling

Sampling är en av de produkter vi erbjuder för att du som annonsör ska kunna lyfta en annonskampanj och öka kontakten gentemot läsare och kunder.

Sampling innebär kundanpassade kampanjlösningar med Metros handutdelare för att förlänga och för­stärka budskapet i en kampanj. Handutdelarna ikläder sig rollen som en del av det varumärke de representerar och förmedlar den känsla och det budskap som kunden vill få fram.

Klä handutdelarna i profilkläder, låt dem dela ut varuprover, sätt på dem rullskridskor eller stora ryggskyltar, vi gör allt för att ditt budskap ska nå ut. Platserna, målgruppen och personalen väljs ut efter kundens önskemål.