Skip to Content

Tidningen

Chefredaktören har ordet

Nu tar vi klivet in i framtiden. Metro grundades 1995 och redan då såg grundarna att det fanns ett behov att fylla hos läsaren. Idag har Metro nya ägare som satsar på framtiden och även de har identifierat ett behov hos både våra läsare och våra annonsörer.

Just nu är vi i färd med att bygga ett helt nytt mediehus där man som Metro-läsare inte bara får ta del av bra journalistik, underhållas och inspireras. Vi kommer även bli en leverantör av tjänster, varor och innehåll. Metro är på väg att bli Nodens modernaste mediehus med full service till våra läsare och till gagn för våra annonsörer och samarbetspartners.

Att få vara chefredaktör för Metros ryggrad – journalistiken – är en inte bara en ynnest – det är väldigt roligt också. Häng med på vår resa in i framtiden.

Metro distribueras i Stockholm, Göteborg och Malmö – där ungefär 65% av landets befolkning bor.
”Vi når tre miljoner människor varje vecka. Men framförallt når vi rätt människor. Metro är Sveriges överlägset största dagstidning i print, med läsare som är decennier yngre än konkurrenternas. På nätet gör vi journalistik som engagerar, som delas, gillas och kommenteras. Läsare ska känna sig smarta och uppdaterade när de läser Metro och det här är bara början”.

Staffan Erfors, Chefredaktör Metro

 

 

Metro dag för dag

Konsumtionen av tidningen ser annorlunda ut idag än tidigare. Många minns säkert 90-talet när man kunde se hela tunnelbanevagnar av passagerare som läste Metrotidning. Idag ser det annorlunda ut, framförallt i innerstan. Vagnarna är ofta så fullpackade att utrymmet bara räcker till mobilläsande.

Färre än tidigare läser således i själva vagnen. Istället plockar folk med sig tidningen för att läsa senare, på jobbet, i skolan eller i hemmet. Man läser när tillfället öppnar sig, på fikarasten, under lunchen, vid middagen eller på kvällen.

Fortfarande läses tidningen mycket på pendeltåg och bussar, särskilt mellan stationer utanför innerstadsområdet.

 

 


Nyhetsblocket

”Läsarna har alltid varit viktigast för oss på Metro och insändarsidan är ”deras” arena. Nu vill vi lyfta den ännu mer”.

Viktor Ander, Printchef Metro


Nöje

Nöjessektionen är en daglig del av huvudtidningen. Inriktningen är såväl lokal som nationell och internationell. På fredagar satsar vi lite extra på nöjet då görs en separat weekendbilaga, “wkd”, som innehåller allt man behöver veta inför helgen.

 metromusic

Sport / Esport

Varje fredag viger vi tidningen åt bland annat sport. Vi bevakar såväl lokal som nationell och internationell idrott.

 

 

 

Tema

Plus rymmer en mängd olika avdelningar med olika trender under veckan:

MÅNDAG: Metro student, Resor, Hälsa och skönhet
TISDAG: Metrojobb, Stil, DIY
ONSDAG: Mode, Sex & Liv
TORSDAG: Metrojobb, Mat & dryck, Motor
FREDAG: Home, Sport / Esport, Metro Music, Nyhet 2017

 

Miljö

Verksamheten inom tidningsbranschen påverkar miljön framförallt genom tryckning av tidningar samt utsläpp till luft, mark och vatten via åkerier. Metro skall genom att ständigt ställa miljökrav på sina leverantörer samt aktivt arbeta med att återvinna tryckta och distribuerade tidningar, minska verksamhetens negativa miljöpåverkan.

Tryck och papper

Metro är Svanmärkt och uppfyller nordiska kriterier för miljömärkning av tryckerier. Ett Svanmärkt tryckeri är ett tryckeri som fått en Svanlicens för tryckeriets produktion av trycksaker. Tryckeriet har visat att det uppfyller en rad miljökrav, som innebär att produktionen tillhör de minst miljöbelastande. Kraven omfattar i första hand tryckprocessen och det papper och kemikalier som tryckeriet använder. Ett Svanmärkt tryckeri har ett helhetsperspektiv på sin mljöpåverkan. Det handlar om att utnyttja resurserna på bästa möjliga sätt och ersätta förorenande och hälsoskadliga kemikalier med bättre alternativ.

Distribution

Distribution av trycksaker är är en mycket viktigt komponent i ett långsiktigt miljöarbete. Metro samarbetar med FORIA som är miljöcertifierade enligt ISO 14001. FORIA:s långsiktiga mål är att framförallt öka omsättningen bilar och maskiner av senaste miljöklass samt att utbilda förare i bränslebesparande körsätt.

Återvinning

Insamling och återvinning av såväl lästa som olästa Metrotidningar är prioriterat arbete av Metro. Förutom att löpande påminna våra läsare om att återvinna sin lästa tidning samlar Metro i dagsläget in mellan 200-250 ton tidningar per månad till återvinning. Den absoluta majoriteten av dessa tidningar hämtas in genom kontinuerlig tömning av de cirka 700 återvinningsbehållare som är utplacerade i Sverige. Ingen skillnad görs mellan olika titlar. Metro samlar på daglig basis även in eventuellt kvarliggande tidningar från de utplacerade distributionslådorna runt om i Sverige. Metro använder, från och med 1 juni 2008, IL Recycling för tömning av majoriteten av de 700 utplacerade återvinningsbehållarna. IL Recycling är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Övriga miljöinitiativ

Sedan mars 2008 har Metro bytt ut tjänstebilflottan till miljöbilar. Metro vill med sin bilpolicy minimera den miljöpåverkan som uppstår genom biltransporter. Samtidigt är det viktigt att transporter inom Metro sker på ett så säkert sätt som möjligt för de anställda. Kraven för transporternas miljöpåverkan kommer successivt att skärpas i takt med teknisk utveckling och miljölagstiftning och företagsledningens krav på miljöarbetet.

Bolagets VD har det övergripande ansvaret för miljöpolicyn och för att en integreras i verksamhetens utveckling.