Sveriges största tidning
– i Sveriges största städer

Metros övergripande distributionsstrategi kan kort formuleras i en mening – Metro skall distribueras i Sveriges storstadsregioner.

Ända sedan starten har Metro haft en stark fokusering på nya distributionsvägar. Målet är att alltid finnas där läsarna finns. På så sätt når vi ännu fler urbana, aktiva konsumenter i de städer där efterfrågan på Metro är som störst.

Metro distribueras i tre editioner: Stockholm/Mälardalen, Göteborg Väst och Malmö Skåne. 

 
karta_dist