DEADLINES

Material ska vara AllaStudier tillhanda senast 3 arbetsdagar före 
publicering. 

Take Over material bör vara AllaStudier tillhanda senast 5 arbetsdagar före publicering.

Vid försenad leverans kan inte kampanjstart i tid garanteras.


LEVERANS

Material skickas till es.or1508692340tem@s1508692340noita1508692340repod1508692340a1508692340


VIKTIGT OM SAMTLIGA FORMAT

Vi rekommenderar inte användning av flash.
Take Overs i olika utförande kommer alla ha stängknapp (x) i övre högra hörnet.
Autostart av ljud är inte tillåtet. 

Annonsmaterialet kan bestå av bildfiler (GIF/JPG/PNG) och skript.
Länkar öppnas i ett nytt fönster.
Metro Nordic AB (AllaStudier.se) använder sig av adserver AOL ADTECH.

Vi rekommenderar alla annonsörer att följa IAB Sveriges ”Creative Guidelines” i största möjliga utsträckning.


MÅTT OCH MAXVIKTER PÅ ALLASTUDIER.SE

 

I maximum vikterna är eventuella mättaggar i skriptmaterial inkluderade. Banners som överstiger dessa vikter kommer att nekas start.

 

DESKTOP DIMENSIONER MAXVIKT        REK. FILTYP 
Panorama 980×240 px 125 kB   GIF/JPG/PNG* 
       
TWS / Widescreen 250×360 px  65 kB   
       
     

 

 

TAKE OVER FORMAT DIMENSIONER MAXVIKT  KOMMENTAR 
       
Interstitial  800×600 px  200 kB  GIF/JPG/PNG** 
       
     

 

 

       

 

 * Dessa material går ej att köra i mobila enheter. 

** Dessa material går ej att köra med html/skript.

  

     

 

ALLMÄNNA GUIDELINES OCH SPECIFIKATIONER

Guidelines till skapande av bild-banners

Det finns inga särskilda krav på banners av bildfiler JPG och PNG. För GIF är rekommenderad animationstid 30 sekunder. Dimension och maxvikt bör ej överskridas. 

 

Viktigt angående HTML5 material

AllStudier hostar inte råmaterialet till HTML5-banners, dvs. bildfiler, CSS-filer etc. Banners hostas på annat håll och kund ombedes leverera ett tredjepartsscript till AllaStudier. Både standardformat och expanderande banners går att köra med tredjepartsscript i vilka det ligger HTML5-material. Vi rekommenderar inte att köra HTML material som levereras genom en Iframe. Komplexiteten av bilder, gradienter, långsamma animeringar och detal­jerade rörliga element kan påverka antalet beräkningar användarens processor måste utföra för varje frame. 

Rekommendation:
– Använd färre animationer baserade på matematiska beräkningar i Action Script.
– Ta bort onödiga keyframes från animationen och använd Tween­funktionen istället för ”frame­for­frame” animation.
– Sänk frameraten, d.v.s. antal bildrutor per sekund.
– Minimera användningen av gradienter, transparens, masker och animeringar.
– Bildobjekt som används mer än en gång i filmen bör omvandlas till symboler. Symboler sparas i filen en gång och används igen senare.  Det kan minska filstorleken och CPU­an­ vändning.
– Begränsa förändringar mellan varje keyframe. 
– Minimera informationen som lagras i de första framesen. Lägg om möjligt tung logik senare i filmen.
– Funktioner som aktiveras av användaren är att föredra, till exempel vid mouse over flyger.
– Undvik onödiga timer­funktioner och loopar. De är de största problemen när det gäller CPU­användning.
– Solida linjer kräver mindre minne än prickade/ streckade linjer eller penselverktyget.
– Gruppera objektet och gör gemensamma anrop till hela gruppen.
– Minimera antalet typsnitt.
– Använd vektorgrafik istället för pixelgrafik.
– Optimera vektorgrafik. Välj Modify ­ Smooth, Straighten eller Optimize för att dra ner antalet vektorpunkter.

 

Skicka skriptet till es.or1508692340tem@s1508692340noita1508692340repod1508692340a1508692340 i god tid innan start för att testköra formatet.

 

Bygga material polite (ex. streama video, högupplösta bilder m.m.)

Vid tunga resurser som ska laddas in på en banner såsom video, högupplösta bilder och dylikt vill vi att ni bygger ert material polite så att dessa tyngre vikter laddas in efter sajten, d.v.s. after onload. Observera att vår maxvikt på formatet (som ni finner ovan) är den vikt som föredras att laddas in initialt och prior to onload, resterande vikt ska laddas in sekundärt. Definitionen av att bygga polite betyder att den tyngre filen alltså laddas in after onload och då tar hänsyn till uppladdningen av sajten. 

DESKTOP+TABLET: Initial tag load vikt får uppstiga till 200 kB, after onload vikt får uppgå till 1000 kB.

MOBILT: Initial tag load vikt får uppstiga till 150 kB, after onload vikt får uppgå till 500 kB.

Vi har satt gräns/marker vid 4,5 sekunder och därefter kan den tyngre vikten laddas in, efter marker är maxvikt upp till 500-1000 kB ok. Detta för att vi vill undvika att material kan påverkar sajten till att ladda långsamt. 

 

 

SPECIFIKA GUIDELINES FÖR VÅRA DESKTOP FORMAT

 

Take Over: Interstitial 

En take over är en annons som visas över hela skärmen ovanpå innehålls-sidan. Ytan bakom själva annonsen mörkläggs med en transparent färg.
 Annonsen kan vara i flera storleksformat, se info nedan.

Viktigt att tänka på

Sajten laddas samtidigt som denna annons visas. Vi rekommenderar därför att inte använda externa filladdningar och dylikt, samt att hålla annonsen så enkel som möjligt för att undvika prestandaproblem som kan resultera i att annonsen hackar osv.  Önskar ni att mäta impressions så måste ni bifoga en impression-counter url.

 • – Maxvikt: 125 kb

 • – Bildfiler: GIF, JPG, PNG
 • – Format:  800×600 px eller 1200×800 px. 
 • – Bilden bör ej ha svart bakgrund eller viktigt budskap i övre högra hörnet där stängknapp implementeras.
 • – För take over-annonser hanterar vi inte tredjepartsscript utan måste hosta annonsen hos oss. 
 • – Visningstid: 6-8 sekunder 

 

800×600 px

TakeOver-AllaStudier 

 

Panorama

TWS (Tripple Wide Screen) är placerad i högra spalten på sajten. Detta format körs i både desktop- och mobilmiljö. Banners anpassar sig utifrån skärmens storlek så länge de är levererade som bildfil. Scriptbanners kan inte skals om utifrån skärm och exkluderas därför från mobilanvändare.

 • – Maxvikt per bildfil: 125 kb
 (initial tag load)
 • – Bildfiler: GIF, JPG, PNG eller 3e parts script.
 • – Format: 980×240 px

 

TWS / Tripple Wide Screen

TWS (Tripple Wide Screen) är placerad i högra spalten på sajten. Detta format körs i både desktop- och mobilmiljö. Banners anpassar sig utifrån skärmens storlek.

 • – Maxvikt per bildfil: 65 kb
 (initial tag load)
 • – Bildfiler: GIF, JPG, PNG eller 3e parts script.
 • – Format: 250×360 px