Skip to Content

Annonsinformation

Annonser i Metro får ett högre observationsvärde än i andra dagstidningar. Det redaktionella innehållet och att tidningen är utformad att läsas på 20 minuter är förklaringen till detta. Och kanske det viktigaste av allt: läsaren får Metro i en enda sammanhängande del.
Annonsera i Metro och din annons blir sedd!

 

Bokning

Bokning på textsida

Bokning av färdigt material ska ske senast kl. 12.00 två arbetsdagar före införingsdag. Annons som ska produceras av Metro ska bokas senast kl. 12.00 tre arbetsdagar före införingsdag. Metropolbokningar har företräde.

Kontakta oss:
Stockholm 08-402 99 00
Göteborg 031-743 81 00
Skåne 040-660 07 50

Bokning på rubriksida

Bokning av färdigt material samt annons som ska produceras av Metro ska ske senast kl. 12.00 två arbetsdagar före införingsdag.

Kontakt Stockholm:
E-post: es.or1508692121tem@m1508692121lohkc1508692121otsgn1508692121inkob1508692121
Plats/Utbildning: 08-402 99 60
Nöje: 070 – 422 99 54
Resor: 070 – 748 48 59

Kontakt Göteborg:
E-post: es.or1508692121tem@g1508692121robet1508692121oggni1508692121nkob1508692121
Bostad: 031-743 81 20
Motor: 031-743 81 20
Plats: 031-743 81 50
Nöje: 031-743 81 32
Resor: 031-743 81 20
Utbildning: 031-743 81 12/14

Kontakt Skåne:
E-post: es.or1508692121tem@e1508692121naks_1508692121tropp1508692121usjla1508692121s1508692121
Annonsera: 040-660 07 50

Leveransinformation

Leverans av färdigt digitalt material

Webb: annons.metro.se

FTP: ftp.metro.se
User ID: Anonymous
Password: Lämna fältet tomt
Directory: välj edition enligt nedan
/metropol
/sthlm
/gbg
/malmo

Vid frågor om digitalt material eller material som ska produceras av Metro, telefon 08-402 99 70.
För utförlig information om annonsmaterial se www.dagspress.se

Leverans av material för produktion av annons

Material i form av manus, bilder och dylikt för produktion av annonser till textsida ska mejlas till:
es.da1508692121uq@or1508692121teM1508692121

Besöksadress:
QUAD c/o Annonsdax AB
Palmfeltsvägen 1C, 7 tr.
Tel 08-555 006 22

Postadress:
QUAD c/o Annonsdax AB
Box 7029
121 07  Stockholm Globen

Material till Stick-On

Leverans av färdigt digitalt material mejlas till: es.or1508692121tem@s1508692121nonna1508692121
Färdigt original i PDF-format ska vara Metro tillhanda senast 14 arbetsdagar före utgivningsdag.

Materialspecifikationer online

Metro.se

Materialspecifikation – Metro 
Banner specification – Metro (English)

MetroMode.se 
Materialspecifikation – Metro Mode
Banner specification – Metro Mode (English) 

Metrojobb.se 
Materialspecifikation – Metrojobb
Banner specification – Metrojobb (English) 

RON-Run Of Network 
Vår RON produkt går genomgående både på desktop och mobilt på alla våra sajter Metro, Metro Mode och Metrojobb, på samtliga standard-annonspositioner:  Panorama, TWS, Rektangel och Mobil Panorama.
RON Materialspecifikation
RON Banner specification (English)

 

AllaStudier.se 
Materialspecifikation – AllaStudier.se

 

Info om Geografisk styrning i mobiltelefoner

Vi följer IAB Sveriges riktlinjer ur Creative Guidelines